Administracinė informacija

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ – pelno nesiekianti organizacija, įsteigta remiantis 2005 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-415. Įstaiga Juridinių asmenų registre įregistruota 2005 m. spalio 5 d..

Įstaiga nevykdo įstatymų ir kitų noriminių teisės aktų projektų rengimo veiklos. 

Atnaujinimo data: 2023-12-28