Naujos kartos interneto prieigos plėtros investicinis projektas 

2010 metų rugsėjo 7 dieną Europos Komisija patvirtino komunikatą „Europos skaitmeninė darbotvarkė“. Jame numatyti ambicingi tęstiniai tolesnio Europos skaitmeninio vystymo tikslai. Plačiajuosčio ryšio tiksliniai rodikliai: iki 2020 m. turi būti užtikrintas spartusis plačiajuostis ryšys – galimybę naudotis 30 Mbps ar spartesniu plačiajuosčiu ryšiu turi turėti visi ES piliečiai.

Pagrindinė problema yra nurodyta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programoje – vis dar egzistuojantys skirtumai tarp miesto ir kaimo gyventojų galimybių naudotis sparčiu interneto ryšiu ir nepakankamai patenkintas kaimo gyventojų poreikis turėti plačiajuosčio interneto prieigą visose kaimo vietovėse ir išplėtotą viešųjų elektroninių paslaugų teikimą. Minėtos problemos sprendimo būdas – trūkstamos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros įrengimas vietovėse, kuriose egzistuoja poreikis, tačiau skirtingiems operatoriams įrengti trūkstamą infrastruktūros dalį reikalauja milžiniškų investicijų.

Siekiant įgyvendinti minėtus tikslus, reikalinga naujos kartos prieigos plėtra, kuriai įgyvendinti reikalinga parengti naujos kartos interneto prieigos plėtros investicijų projektą (toliau - NKP IP). Projekto NKP IP metu įgyvendinama Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano priemonė 1.1.1. „Plėtoti naujos kartos interneto prieigos infrastruktūrą, statant  bokštus ir tiesiant šviesolaidines kabelines linijas baltosiose  šalies teritorijose“. Teikiamas projektas yra skirtas įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ II skyriuje numatytą priemonės rodiklį Nr. P.N.521 „Parengtas naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projektas“.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).

„Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projektas“

Atnaujinimo data: 2023-09-28