Prieiga prie tinklo galinių objektų

Pateikiamas galimų paslaugos teikimo taškų sąrašas.

Standartiniai techniniai parametrai prieigos prie tinklo galinių objektų paslaugai*:

Nr.ParametrasReikšmė 
1.Duomenų perdavimo spartaiki 300 Mb/s arba iki 1Gb/s 
2.Gaišties laikasVidutiniškai 10 ms viena kryptimi 
3.Prarasti paketaiNe daugiau 0,1% 
4.Prieigos technologijaEthernet, GPON 
5.Prieigos prievadas10/100/1000 Base-T (RJ45), 100 Base-FX, 1000 Base-X 
6.Paketo dydisIki 1600 
7.Darbo režimaiPrieigos prievadas automatiškai nustato susijungimo greitį ir Half/Full-Duplex darbo režimą 
8.Paslaugos pateikiamumas95 % 
9.Reakcijos į gedimus laikas2 val.* 
10.Maksimalus paslaugos teikimo atkūrimo laikotarpis24 val.* 
11.Planinių tinklo darbų trukmėIki 12 val. per mėnesį 
12.PaskirtisPaslauga skirta teikti paslaugą vienam galutiniam klientui aptarnauti ir negali būti naudojama ryšio tarp operatoriaus tinklo mazgų organizavimui.
Paslaugų naudojimo paskirtis ir techniniai parametrai turi atitikti šiose valstybės pagalbos schemose nustatytus reikalavimus:
183/2009 – LietuvaSA.34166SA.36132SA.46372 ir SA.49614.
 
13.Paslaugos teikimo taškaiPaslauga teikiama savivaldybės ribose, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus savivaldybes kur paslauga teikiama tarp miesto ir rajono savivaldybių.
Paslauga yra teikiama į tinklo galinius objektus, kurių sąrašas yra viešai skelbiamas Įstaigos tinklalapyje https://placiajuostis.lrv.lt/lt/ ir kuriuose yra techninės galimybės teikti paslaugą.
Galinių objektų sąrašas sudaromas** įtraukiant visus Įstaigos valdomo tinklo pasyvius elementus (movas, kabelio atsargas, kabelines linijas), išskyrus tinklo elementus, esančius savivaldybių centrų teritorijose***.
Paslauga iš tinklo elementų (movų, kabelio atsargų, kabelinių linijų) negali būti teikiama į statinį, jei tame statinyje yra Įstaigos valdomas šviesolaidinio tinklo įvadas ir yra techninės galimybės suteikti kitas Įstaigos teikiamas ryšio paslaugas***.
 

* Įstaigos darbo metu.
** Įstaiga kasmet sudaro ir atnaujina galinių objektų sąrašą. Kasmet atnaujinant galinių objektų sąrašą, į jį įrašyti galiniai objektai nėra išbraukiami, jeigu galiniame objekte po to, kai jis buvo įrašytas į galinių objektų sąrašą, Įstaigos paslaugomis pradėjo naudotis vienas ar daugiau operatorių. Galinių objektų sąrašą ne vėliau kaip kiekvienų kalendorinių metų birželio mėnesio paskutinę darbo dieną kartu su galiniuose objektuose teikiamų paslaugų techniniais parametrais tvirtina paslaugų teikėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Patvirtintas galinių objektų sąrašas įsigalioja jį paskelbus Įstaigos interneto svetainėje.
*** Apribojimas netaikomas projektų „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ (PRIP-1) ir „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“ (PRIP-2) įgyvendinimo metu įrengtiems tinklo elementams.

Atnaujinimo data: 2023-10-03