Korupcijos prevencijos veikla

 VšĮ „Plačiajuostis internetas“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

VšĮ „Plačiajuostis internetas“, vykdydama korupcijos prevencijos veiklą, prašo visuomenės pagalbos. Prašome informaciją apie pažeidimus ir neteisėtus veiksmus pranešti elektroniniu paštu [email protected] arba pasitikėjimo telefonu (8 5) 243 0882 arba tai galite padaryti čia. Anonimiškumą garantuojame.
 
Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją ir ar galima su Jumis susisiekti.
 
Dėkojame už pateiktą informaciją.
 
Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.
 

Asmenys, atsakingi už krupcijos prevenciją
 
Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ korupcijos prevenciją vykdo Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė Eglė Misienė, tel. (8 5) 243 0882, el. p. [email protected]. ir Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus teisininkė Jelena Streikuvienė, tel. (8 5) 243 0882, el. p. [email protected]. Su šių asmenų paskyrimo dokumentu kviečiame susipažinti čia.
 

Informacija apie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ atliekamą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atlieka Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė Eglė Misienė.


Korupcijos pasireiškimo tikimybė:


Teisės aktai, reglamentuojantys kovą su korupcija ir korupcijos prevenciją

Tarptautiniai teisės aktai:

 Lietuvos Respublikos teisės aktai:


Susisiekimo ministerijos kovos su korupcija programa


VšĮ „Plačiajuostis internetas“ taikomi atsparumo korupcijai dokumentai


VšĮ „Plačiajuostis internetas“ dovanų politika 


Korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos


Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį, sąrašas


Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ 2020 m., 2021 m., 2022 m. korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų nustatyta nebuvo.

Atnaujinimo data: 2024-01-15