Informacija apie viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-81 „Dėl viešosios įstaigos „plačiajuostis internetas“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarkos aprašo pakeitimo“

Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ direktoriaus 2024 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-5 „Dėl pareiginės algos (atlyginimo) augimo koeficiento patvirtinimo“

Pareigybių skirstymas į pareigybių grupes, pareigybei tenkantys balai ir atlyginimo ribos


Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:

  

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų skaičius2022 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestisDarbuotojų skaičius2022 m. II ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Darbuotojų skaičius2022 m. III ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Darbuotojų skaičius2022 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestisDarbuotojų skaičius2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Direktorius13 849,7513 936,751 3 936,75 13 936,7514 174,07
Vyriausiasis buhalteris13 306,8713 306,8713 306,8713 306,8713 457,59
Padaliniui vadovaujantis darbuotojas33 071,5933 267,3733 226,1733 257,9233 205,76
Vyriausiasis specialistas92 150,2611 2 371,81  112 366,25112 368,0310,52 314,09
Specialistas251 732,68251 871,86251 834,38251 847,16251 821,52
Buhalteris22 067,6222 209,1532 183,0522 178,0512 159,47
Administratorius11 307,6511 312,0011 321,4811 504,0011 361,28
Teisininkas11 812,5911 967,4811 679,1712 171,5112 029,43
Valytojas1732,771730,001740,521730,001733,32

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius2023 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo  užmokestis Darbuotojų skaičius2023 m. II ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo  užmokestis Darbuotojų skaičius2023 m. III ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo  užmokestisDarbuotojų skaičius2023 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Direktorius13 936,7514 045,5014 577,6214 270,25
Vyriausiasis buhalteris13 306,8713 484,9113 828,1913 629,71
Padaliniui vadovaujantis darbuotojas33 373,5333 595,8133 863,5633 628,39
Vyriausiasis specialistas112 341,53142 459,93142 459,77142 461,25
Specialistas251 981,96211 909,03221 913,86222 038,72
Buhalteris22 179,9222 220,4222 215,6722 199,90
Administratorius 11 594,6611 586,6511 616,2312 039,33
Teisininkas12 166,2912 398,6712 372,0512 368,59
Valytojas1841,281862,911843,871840,00

Atnaujinimo data: 2024-02-08