Įrangos priegloba bokštuose

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ teikia šias įrangos prieblobos bokštuose paslaugas:

  • įrangos talpinimas bokšte (rinkinys);
  • įrangos talpinimas bokšte (didelis rinkinys);
  • vieta įrangai vidurinėje bokšto sekcijoje;
  • vieta bokšto teritorijoje šalia konteinerio;
  • įrangos priegloba komutacinėje spintoje.


Įrangos talpinimas bokšte (rinkinys) techniniai parametrai:

Nr.ParametrasReikšmė
1.Paslaugos apibrėžimasVieta ryšio įrangos talpinimui bokšte (rinkinys) su galimybe prijungti įrangą prie bokšte instaliuotų šviesolaidinių ir elektros kabelių
2.PaslaugaĮrangos talpinimo bokšte (rinkinys)
3.

Bendras talpinamos įrangos dydis ir vieta

Ne daugiau kaip 2,5 m2 vėjo ploto* ir 200 kg svorio anteninei įrangai viršutinėje bokšto dalyje (virš 50 m), radijo įrangai (RRU) ir kitai įrangai apie 50 m aukštyje.
4.Bendra talpinamos įrangos galiaBendra suminė visos sumontuotos įrangos, įskaitant ant bokšto, komutacinėse spintose sumontuotą įrangą, elektros galia – iki 3 kW.
5.Šviesolaidinių kabelių naudojimas bokšteGalimybė naudotis bokšte instaliuotais šviesolaidiniais kabeliais: iki 24 skaidulų vienmodžiame (angl. singlemode) šviesolaidiniame kabelyje prisijungiant optikos paskirstymo dėžutėje arba hibridinėje elektros ir optikos paskirstymo dėžutėje bokšto viršuje, apie 50 m aukštyje ir bokšto apačioje, operatorių įrangai skirtose spintose ar vietose; arba galimybė instaliuoti bokšte savo kabelius, kurių svoris iki 0,11 kg/m, diametras iki 11 mm. 
6.Elektros kabelių naudojimas bokšteGalimybė naudotis bokšte instaliuotais elektros maitinimo kabeliais: viena pora 2x25 mm2 arba viena pora 2x16 mm2 48V DC elektros kabelių prisijungiant elektros paskirstymo dėžutėje arba hibridinėje elektros ir optikos paskirstymo dėžutėje bokšto viršuje, apie 50 m aukštyje ir bokšto apačioje, operatorių įrangai skirtose spintose ar vietose; arba galimybė instaliuoti bokšte savo elektros maitinimo kabelius, kurių svoris iki 1,2 kg/m ir diametras iki 26 mm.
7.Reikalavimai įrangos talpinimui, tvirtinimui bokšteRyšio įrangos instaliavimas bokšte yra atliekamas vadovaujantis pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus parengtu ir suderintu radiotechniniu projektu. Bokšte talpinama įranga turi būti tvirtinama prie laikiklių, kurie yra tvirtinami prie žiedinių konstrukcijų arba bokšto konstrukcijų
8.PaskirtisPaslaugų naudojimo paskirtis ir techniniai parametrai turi atitikti šiose valstybės pagalbos schemose nustatytus reikalavimus: 183/2009 – Lietuva, SA.34166, SA.36132, SA.46372, SA.49614 ir SA.63098.

*vėjo plotą skaičiuojant kaip sumą visos įrangos vėjo plotų, kurie yra skaičiuojami dauginant dvi didžiausias kiekvienos įrangos dimensijas (pvz.: įrangos aukštį ir plotį) arba parengiant atskirą projektą, kuriame vėjo plotas būtų apskaičiuojamas įvertinus įrangos tikslų plotą, sumontavimo kryptis ir pan.

Įrangos talpinimas bokšte (didelis rinkinys) techniniai parametrai:

Nr.ParametrasReikšmė
1.Paslaugos apibrėžimasVieta ryšio įrangos talpinimui bokšte (rinkinys) su galimybe prijungti įrangą prie bokšte instaliuotų šviesolaidinių ir elektros kabelių
2.PaslaugaĮrangos talpinimo bokšte (didelis rinkinys)
3.

Bendras talpinamos įrangos dydis ir vieta

Ne daugiau kaip 5,5 m2 vėjo ploto* ir 500 kg svorio anteninei įrangai viršutinėje bokšto dalyje (virš 50 m), radijo įrangai (RRU) ir kitai įrangai apie 50 m aukštyje.
4.Bendra talpinamos įrangos galiaBendra suminė visos sumontuotos įrangos, įskaitant ant bokšto, komutacinėse spintose sumontuotą įrangą, elektros galia – iki 6 kW.
5.Šviesolaidinių kabelių naudojimas bokšteGalimybė naudotis bokšte instaliuotais šviesolaidiniais kabeliais: iki 24 skaidulų vienmodžiame (angl. singlemode) šviesolaidiniame kabelyje prisijungiant optikos paskirstymo dėžutėje arba hibridinėje elektros ir optikos paskirstymo dėžutėje bokšto viršuje, apie 50 m aukštyje ir bokšto apačioje, operatorių įrangai skirtose spintose ar vietose; arba galimybė instaliuoti bokšte savo kabelius, kurių svoris iki 0,11 kg/m, diametras iki 11 mm. 
6.Elektros kabelių naudojimas bokšteGalimybė naudotis bokšte instaliuotais elektros maitinimo kabeliais: viena pora 2x25 mm2 arba viena pora 2x16 mm2 48V DC elektros kabelių prisijungiant elektros paskirstymo dėžutėje arba hibridinėje elektros ir optikos paskirstymo dėžutėje bokšto viršuje, apie 50 m aukštyje ir bokšto apačioje, operatorių įrangai skirtose spintose ar vietose; arba galimybė instaliuoti bokšte savo elektros maitinimo kabelius, kurių svoris iki 1,2 kg/m ir diametras iki 26 mm.
7.Reikalavimai įrangos talpinimui, tvirtinimui bokšteRyšio įrangos instaliavimas bokšte yra atliekamas vadovaujantis pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus parengtu ir suderintu radiotechniniu projektu. Bokšte talpinama įranga turi būti tvirtinama prie laikiklių, kurie yra tvirtinami prie žiedinių konstrukcijų arba bokšto konstrukcijų
8.PaskirtisPaslaugų naudojimo paskirtis ir techniniai parametrai turi atitikti šiose valstybės pagalbos schemose nustatytus reikalavimus: 183/2009 – Lietuva, SA.34166, SA.36132, SA.46372, SA.49614 ir SA.63098.

*vėjo plotą skaičiuojant kaip sumą visos įrangos vėjo plotų, kurie yra skaičiuojami dauginant dvi didžiausias kiekvienos įrangos dimensijas (pvz.: įrangos aukštį ir plotį) arba parengiant atskirą projektą, kuriame vėjo plotas būtų apskaičiuojamas įvertinus įrangos tikslų plotą, sumontavimo kryptis ir pan.

Vieta įrangai vidurinėje bokšto sekcijoje techniniai parametrai:

Nr.ParametrasReikšmė
1.Paslaugos apibrėžimasVieta antenai vidurinėje bokšto sekcijoje (nuo 30 iki 50 m aukštyje).
2.PaslaugaVieta įrangai vidurinėje bokšto sekcijoje
3.

Bendras talpinamos įrangos dydis ir vieta

Vieta vienai antenai (ne daugiau kaip 0,3 m2 vėjo ploto* ir 30 kg svorio) vidurinėje bokšto dalyje (nuo 30 iki 50 m aukštyje).
4.Bendra talpinamos įrangos galiaBendra suminė visos sumontuotos įrangos, įskaitant ant bokšto, komutacinėse spintose sumontuotą įrangą, elektros galia – iki 0,5 kW.
5.Šviesolaidinių kabelių naudojimas bokšteGalimybė naudotis bokšte instaliuotais šviesolaidiniais kabeliais: iki 24 skaidulų vienmodžiame (angl. singlemode) šviesolaidiniame kabelyje prisijungiant optikos paskirstymo dėžutėje arba hibridinėje elektros ir optikos paskirstymo dėžutėje bokšto viršuje, apie 50 m aukštyje ir bokšto apačioje, operatorių įrangai skirtose spintose ar vietose; arba galimybė instaliuoti bokšte savo kabelius, kurių svoris iki 0,11 kg/m, diametras iki 11 mm. 
6.Elektros kabelių naudojimas bokšteGalimybė instaliuoti bokšte savo elektros maitinimo kabelius, kurių svoris iki 1,2 kg/m ir diametras iki 26 mm. kurių svoris iki 1,2 kg/m ir diametras iki 26 mm.
7.Reikalavimai įrangos talpinimui, tvirtinimui bokšteRyšio įrangos instaliavimas bokšte yra atliekamas vadovaujantis pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus parengtu ir suderintu radiotechniniu projektu. Bokšte talpinama įranga turi būti tvirtinama prie laikiklių, kurie yra tvirtinami prie žiedinių konstrukcijų arba bokšto konstrukcijų.
8.PaskirtisPaslaugų naudojimo paskirtis ir techniniai parametrai turi atitikti šiose valstybės pagalbos schemose nustatytus reikalavimus: 183/2009 – Lietuva, SA.34166, SA.36132, SA.46372, SA.49614 ir SA.63098.
 

*vėjo plotą skaičiuojant kaip sumą visos įrangos vėjo plotų, kurie yra skaičiuojami dauginant dvi didžiausias kiekvienos įrangos dimensijas, pvz.: įrangos aukštį ir plotį.

Vieta bokšto teritorijoje šalia konteinerio techniniai parametrai:

Nr.ParametrasReikšmė
1.Paslaugos apibrėžimasVieta operatorių įrangai skirtai spintai bokšto teritorijoje su galimybe prijungti įrangą prie instaliuotų šviesolaidinių ir elektros kabelių.
2.PaslaugaVieta bokšto teritorijoje
3.

Vietos specifikacija

Įrengta tvirto pagrindo vieta telekomunikacinės įrangos lauko tipo (angl. outdoor) spintos pastatymui. 
4.Reikalavimai statomoms spintomsSpintos turi būti įrengiamos tam tikslui įrengto tvirto pagrindo vietoje. Spintos turi būti metalinės, pritaikytos lauko sąlygoms ir jų apsaugos klasė ne blogesnė nei IP54, su apsauga nuo vandalizmo.
5.PaskirtisPaslaugų naudojimo paskirtis ir techniniai parametrai turi atitikti šiose valstybės pagalbos schemose nustatytus reikalavimus: 183/2009 – Lietuva, SA.34166, SA.36132, SA.46372, SA.49614 ir SA.63098.
 

Atnaujinimo data: 2023-10-03