Projektas „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“

„Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ projekto tikslas – užtikrinti prieigą prie gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems subjektams bei duomenų perdavimo paslaugų tiekėjams, esančiams „baltosiose dėmėse“.

Gigabitinės spartos ryšio prieigą kaimiškose/nutolusiose vietovėse yra planuojama suteikti 5 000 subjektams. Vertinimo metu nustatyta, jog identifikuotų subjektų prijungimui optimaliausia nutiesti 2 050 km ŠKL ir pastatyti 12 naujų 30 m aukščio ryšio bokštų.
Siekiant projekto tikslo keliami uždaviniai:

  • Įrengti socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų prijungimui reikiamą gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą;
  • Įdiegti ryšių infrastruktūros funkcionalumui reikalingą įrangą.

Kokybiniai pokyčiai, kurių tikimasi pasiekti įgyvendinus projektą:

  • Išaugs gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio prieiga kaimiškosiose/nutolusiose vietovėse;
  • Bus sudarytos galimybės privatiems operatoriams teikti paslaugas komerciškai nepatraukliose vietovėse;
  • Pagerės socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų veiklos sąlygos, taip padidinant ir kaimiškųjų/ nutolusių vietovių patrauklumą kitiems subjektams.

„Itin spartaus ryšio infrastruktūros" projekto vertė siekia beveik 49 mln. ir yra 100 % finansuojama Europos Sąjungos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšomis. Projekto įgyvendinimo terminas 2026 m. balandžio 30 d. 

Projekto pareiškėjas – VšĮ „Plačiajuostis internetas“. Įstaigos veikla atitinkanti valstybės interesą – plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra ir didmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimas komerciškai nepatraukliose gyvenvietėse. Projekto pareiškėjas turi visus reikiamus finansinius, institucinius, organizacinius ir kitus reikiamus pajėgumus projekto įgyvendinimui.

Žemiau yra pateikiami projekto dokumentai:

Atnaujinimo data: 2024-02-19