Investicijų projektas „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“

Europos Komisija (EK), reaguodama į COVID-19 sukeltas ekonomines ir socialines pasekmes, 2020 m. gegužės 20 d. pristatė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, kuri suteikia unikalią galimybę ne tik padėti ekonomikai atsigauti po pandemijos, bet ir paspartinti šalies ūkio struktūrinę transformaciją link aukštesnės pridėtinės vertės kūrimo. Europinė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė numato Lietuvai 2,225 mlrd. eurų dotacijų, kurios bus panaudojamos septynioms komponentų kategorijoms: žalioji pertvarka, skaitmeninė transformacija, sveikata, socialiniai reikalai, mokslas ir inovacijos, švietimas, viešasis valdymas.

Siekiant pasinaudoti Europine Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė integruotą „Naujos kartos Lietuva“ planą, kurio komponente „Skaitmeninė transformacija ekonomikos augimui“ numatyta investicijos C.1.5.2 „Žingsnis 5G link“. 1.5.2 2 papriemonė „Tolesnė itin didelio pralaidumo tinklų plėtra“. Šios papriemonės įgyvendinimui rengiamas investicijų projektas „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“.

Investicijų projektą parengė viešųjų pirkimų būdu atrinktas tiekėjas – Starkodas, UAB. Investicijų projekto tikslas – parengti investicijų projektą, kurio pagrindu būtų teikiama paraiška dėl finansavimo Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP; angl. – RRF – Recovery and Resilience Facility) šaltinių lėšomis, reikalingo įgyvendinti projektą „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“.

Investicijų projektas „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“.

Atnaujinimo data: 2023-10-02