Dažniausiai užduodami klausimai

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą

Ne, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ interneto paslaugų neteikia. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ teikia tik didmenines elektroninių ryšių paslaugas, kurios nurodytos čia

Taip, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ – didmeninis operatorius, teikiantis ryšio paslaugas tik kitiems operatoriams. Daugiau apie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ teikiamas paslaugas skaitykite čia

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų kainos tvirtinamos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, kurį galite rasti čia.

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ paslaugomis gali naudotis visi elektroninių ryšio paslaugų teikėjai. Norint užsakyti paslaugas, pirmiausiai reikia susisiekti su mūsų įstaigos darbuotojais, tel. Nr. (8 5)  243 0882 arba el. p. [email protected] ir aptarti technines galimybes Jus dominančių paslaugų teikimui. Paaiškėjus, kad galime Jums teikti paslaugas, pasirašoma ryšio paslaugų teikimo sutartis (tipinę sutarties formą galite rasti čia). Daugiau informacijos galite gauti el. paštu [email protected] 

Esant techninėms galimybėms, paslaugas įrengiame per 2 savaites nuo užsakymo gavimo dienos. Jei paslaugų įrengimui reikalingi tik minimalūs aktyvinės tinklo dalies modifikavimai, paslaugas galime įrengti ir per trumpesnį terminą.

Norint išsikviesti atstovą dėl kabelio žymėjimo (buvimo vietos nurodymo), reikia skambinti į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ Tinklo valdymo tarnybą telefonu (8 5) 243 0881, kur bus užregistruotas Jūsų prašymas ir suteikta reikalinga informacija.  Prašymas registruojamas ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki pageidaujamos specialisto atvykimo datos. Ši sąlyga netaikoma esant nenumatytiems atvejams, kai poreikis atsiranda dėl dujotiekio ar vandentiekio avarijų ir panašių nutikimų. Registracijos metu turėsite perduoti savo kontaktinius duomenis, kuriais VšĮ „Plačiajuostis internetas“ atstovas galėtų su Jumis susisiekti ir suderinti susitikimo laiką ir vietą. Paslauga nemokama.

Taip. VšĮ  „Plačiajuostis internetas“ Tinklo valdymo tarnyba įsteigta 2011 m. pradžioje. Ši tarnyba stebi teikiamų paslaugų kokybinius parametrus ir reaguoja į klientų kreipinius telefonu (8 5) 243 0881 ir el. pašto adresu [email protected] visą parą, septynias dienas per savaitę. Daugiau informacijos apie paslaugų kokybę skaitykite čia

VšĮ „Plačiajuostis internetas“, vykdydama projektus „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ (RAIN), „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ (RAIN-2) ir „Plačiajuosčio ryšio plėtra kaimo vietovėse“ (PRIP) siekia prijungti gyvenvietes prie šviesolaidinio tinklo ir jose sukurti prisijungimo taškus, nuo kurių operatoriai galėtų toliau vystyti savo infrastruktūrą gyvenvietėse ir įrengti įvadus privatiems namų ūkiams. 

Pirmiausiai turėtumėte išsiaiškinti ar Jūsų gyvenvietė įtraukta į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ įgyvendinamų projektų metu planuojamų prijungti gyvenviečių sąrašą (jį galite rasti čia).

Galimi atvejai:

  1. Sąraše radus dominančią gyvenvietę, galite kreiptis į toje vietovėje veikiančius mažmenines paslaugas teikiančius ryšio operatorius dėl galimybės gauti šviesolaidinio  interneto paslaugas. Rekomenduojama kreipiantis nurodyti potencialių klientų (namų ūkių) skaičių.
  2. Paaiškėjus, kad gyvenvietė į minėtąjį sąrašą neįtraukta, reikėtų kreiptis į ryšio operatorių, teikiantį interneto paslaugas Jūsų regione. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ valdomu tinklu gali naudotis visi ryšio operatoriai. Įvertinęs savo tinklo galimybes, operatorius kreiptųsi į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ dėl tinklų susijungimo ir  nutiestų šviesolaidinę liniją nuo RAIN tinklo prisijungimo taško iki Jūsų pageidaujamos vietos. Sujungtų tinklo atkarpų dėka būtų teikiamas interneto ryšys.
  3. Paaiškėjus, kad gyvenvietė į minėtąjį sąrašą neįtraukta ir gavus neigiamą atsakymą iš mažmenines paslaugas teikiančių operatorių, reikėtų parengti laisvos formos kolektyvinį  prašymą, kuriame būtų išdėstyti argumentai dėl ko minima gyvenvietė turėtų būti įtraukta į sekantį RAIN tinklo plėtros etapą (pvz., gyvenvietėje veikia aktyvi bendruomenė, gyvena daug mokyklinio amžiaus vaikus auginančių šeimų, kurios norėtų įsivesti internetą į savo namus, yra lankytinų vietų, į kurias norima pritraukti lankytojus ar pan.). Prašymą atsiųsti viešajai įstaigai  „Plačiajuostis internetas“ – sekančiame RAIN tinklo infrastruktūros plėtros etape sudarant prijungiamų objektų sąrašą, esant galimybei, bus įtraukta ir Jūsų minima gyvenvietė.
     

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinių įvadų sąrašą galite rasti čia. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis [email protected]