2021 m. Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ sprendimo neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) paslaugomis, pagrindimas
2022 m. Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ sprendimo neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) paslaugomis, pagrindimas

 Vykdomi pirkimai:


Planuojami pirkimai:


Pirkimų techninių specifikacijų projektai:


Sprendimų neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) paslaugomis, pagrindimas


Įvykdyti pirkimai:

Mažos vertės pirkimų taisyklės:

Atnaujinimo data: 2023-12-28