Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ elektroninių ryšių tinklo patikros kontrolinis klausimynas

Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ elektroninių ryšių tinklo patikros kontrolinio klausimyno rengimo, tvirtinimo, naudojimo tvarkos aprašas

Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ elektroninių ryšių tinklo patikros kontrolinis klausimynas

Atnaujinimo data: 2024-01-12