Projektas „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse (PRIP)“

Rain

 

 

Projektas buvo įgyvendintas 2014 - 2015 m.

Įgyvendinant projektą „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ (PRIP) buvo siekiama:

  • sudaryti prielaidas kaimiškųjų vietovių viešojo administravimo ir ūkio subjektams bei gyventojams naudotis plačiajuosčiu ryšiu;
  • pagerinti paslaugų prieinamumą kaimiškųjų vietovių gyventojams ir verslui;
  • padidinti kaimiškųjų vietovių patrauklumą, verslo konkurencingumą ir darbo lygį aprūpinant spartaus ryšio pasiekiamumu.

Projekto metu buvo planuojama:

  • suprojektuoti ir nutiesti daugiau kaip 360 km. šviesolaidinių kabelinių linijų;
  • plėtoti plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, apimant 150 gyvenviečių;
  • prijungti prie plačiajuosčio ryšio infrastruktūros arba padidinti plačiajuosčio ryšio aprėptį iki maždaug 400 žemės ūkio institucijų ir organizacijų, gamybos ir perdirbimo įmonių, kaimo bendruomenių, stambiausių žemės ūkių.

Projekto PRIP rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu buvo suprojektuota ir nutiesta daugiau kaip 485 km šviesolaidinių kabelinių linijų. Į šį tinklą iš viso prijungti 432 objektai, o užsakytų paslaugų skaičius siekia 223. Daugiausiai jų – 205 – sudaro paslaugos, teikiamos ūkininkams, 8 paslaugos sodyboms ir dvarams, 9 – žemės ūkio bendrovėms bei 1 miškų urėdijai. Pirmąjį užsakymą „Plačiajuostis internetas“ gavo iš operatoriaus „Kalvanet“, tačiau tai ne vienintelis partneris, su kuo tenka bendradarbiauti. Šio projekto metu dirbama su akcinėmis bendrovėmis „TEO LT“ ir „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis „Etanetas“, „Kalvanet“, „Magnetukas“, „Ramnet“, „Duomenų ekspresas“, „Zirzilė“, „Molėtų radijas ir televizija“, „Verslo tiltas“ bei Valstybės įmone „Infostruktūra“. Plačiajuosčio ryšio infrastruktūra apėmė virš 400 gyvenviečių.

Prijungtų objektų sąrašas pateikiamas čia.

Projekto vykdytoja – viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“. Projektas iš dalies finansuotas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, jo vertė – apie 5,9 mln. eurų.

Atnaujinimo data: 2023-10-26