2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje, patvirtintoje 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 5742, nurodytas specialusis prioritetas Nr. 7 „Gerinti skaitmeninį junglumą“, kurio konkrečiame uždavinyje Nr. 7.1 „Skaitmeninis ryšys“ numatomos investicijos į itin didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio tinklų plėtrą. Įgyvendinant šį uždavinį viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ rengia investicijų projektą „Itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra“.

Projektu „Itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra“ numatoma plėtoti itin didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio tinklus, atitinkančius kibernetinio ir fizinio saugumo reikalavimus pagal atliktą investicinių poreikių analizę identifikuotose baltosiose dėmėse, prioritetą teikiant vietovėms, kuriose tinklų diegimas nėra ekonomiškai naudingas, kad būtų užtikrinta tolygi elektroninių ryšių tinklų plėtra, neiškraipant konkurencijos (vietovėse, kuriose šios infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinkos dalyviai).

Projekto „Itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra“ investicijų projekto tikslas – sukurti investicijų projektą, kurio pagrindu būtų teikiama paraiška dėl finansavimo Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) finansavimo šaltinių lėšomis, reikalingo įgyvendinti itin sparčios infrastruktūros plėtros tikslus ir sudaryti prielaidas įgyvendinti projektą.

Įstaiga siekdama užtikrinti nuolatinę komunikaciją, bendradarbiavimą rengiant investicinį projektą, sudaro darbo grupę, todėl maloniai prašo Jūsų iki 2023 m. liepos 31 d. informuoti įstaigą apie Jūsų siūlomus skirti atstovus (nurodant vardą, pavardę, pareigas bei atstovo kontaktinius duomenis), kurie dalyvautų sudaromos darbo grupės veikloje. Maloniai prašome informaciją pateikti el. paštu: [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-09-29