Investicijų projektas „5G ryšio plėtra tarptautiniuose transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“)“

2020 m. birželio 3 d. buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairės, kuriose siekiant užtikrinti tolygią, ekonomiškai pagrįstą ir efektyvią 5G ryšio plėtrą numatoma, kad 5G ryšys Lietuvoje turi būti pradėtas diegti 2021 m. ir plėtojamas visoje valstybės teritorijoje, pradedant didžiausiais miestais ir strateginiais valstybės objektais. 

Iki 2025 m. itin sparčiu judriuoju ryšiu numatoma padengti svarbiausius sausumos transporto koridorius ir miestų teritorijas. Siekiama, kad 5G ryšys pirmiausia turėtų būti plėtojamas (pradėtos teikti komercinės 5G ryšio paslaugos):
•  iki 2022 m. bent viename iš penkių didžiausių pagal gyventojų skaičių Lietuvos Respublikos miestų – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ar Panevėžyje;
•  iki 2023 m. penkiuose didžiausiuose pagal gyventojų skaičių Lietuvos Respublikos miestuose;
•  iki 2025 m. miestų teritorijose, tarptautiniuose sausumos transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“) ir kituose magistraliniuose automobilių keliuose ir valstybinės reikšmės magistralinėse geležinkelio linijose, oro ir jūrų uostuose.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija skyrė finansavimą ir pavedė viešajai  įstaigai „Plačiajuostis internetas“ parengti investicijų projektą „5G ryšio plėtra tarptautiniuose transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“)“.

Informuojame, kad viešasis pirkimas „Investicijų projekto „5G ryšio plėtra tarptautiniuose transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“)“ parengimas“ yra paskelbtas, potencialūs teikėjai kviečiami aktyviai dalyvauti.

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ siekdama užtikrinti nuolatinę komunikaciją, bendradarbiavimą rengiant investicinį projektą, sudarė darbo grupę.
Su įsakymu galima susipažinti čia.

Projekto rengimo įgyvendinimo metu numatomos viešos konsultacijos. Visus suinteresuotus subjektus kviesime aktyviai domėtis ir dalyvauti šio projekto vykdyme.

Atnaujinimo data: 2023-09-28