Projektas „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“ (PRIP2)

  Projekto PRIP2 pagrindinis strateginis tikslas yra IRT prieinamumo ir naudojimo didinimas bei kokybės gerinimas. Projekto     įgyvendinimo metu prie esamų plačiajuosčio ryšio tinklų prijungiami žemės ūkio sektoriaus objektai.

Projekto valdymas

Projekto vykdytoja: viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“.

Įgyvendinančioji institucija: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Įgyvendinimo terminai

Projektas PRIP2 pradėtas įgyvendinti 2016 m. rugsėjį.

Projekto veiklų pabaigos terminas – 2018 m. rugsėjis.

Finansavimas

Projektas PRIP2 finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis, vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai“.

Tikslai

  • Prie plačiajuosčio ryšio infrastruktūros prijungti apie 400 žemės ūkio sektoriaus objektų.
  • Nutiesti apie 340 kilometrų šviesolaidinių kabelinių linijų ir įrengti reikalingą įrangą.
  • Apie 20.000 gyventojų turės galimybę naudotis nauja arba geresne IT infrastruktūra.

Projekto rezultatai

  • Prie plačiajuosčio ryšio infrastruktūros prijungti  400 žemės ūkio sektoriaus objektų.
  • Nutiesta apie 342,661 kilometrų šviesolaidinių kabelinių linijų ir įrengta reikalingą įrangą.
  • Apie 79.000 gyventojų turės galimybę naudotis nauja arba geresne IT infrastruktūra.

Atnaujinimo data: 2023-10-24