Įstaigos atitiktis ISO standartams

VšĮ „Plačiajuostis internetas" išduoti atitikties sertifikatai

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ įdiegta integruota vadybos sistema, o didmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimas atitinka aplinkosaugos, kokybės vadybos bei darbuotojų saugos ir sveikatos standartus:

ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

Įstaigoje kasmet atliekami didmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimo auditai, kurių eigoje įvertinama kaip Įstaiga atitinka turimus sertifikatus. 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“ KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS BEI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA


Vadovybės atstovas intergruotai vadybos sistemai - Tinklo valdymo tarnybos vadovė Jolanta Kavaliūnaitė.

Atnaujinimo data: 2023-11-23