Tinklų optimizavimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1056 „Dėl valstybės valdomų elektroninių ryšių tinklų ir valstybės valdomų įmonių elektroninių ryšių tinklų efektyvaus naudojimo ir plėtros“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 3-604 „Dėl įgaliojimų suteikimo viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ skelbiame apibendrintą informaciją apie valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, jų valdomus elektroninių ryšių tinklus.

Apklaustų valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime sąrašas.

Žemėlapis.jpg

Valstybės valdomų elektroninių ryšių tinklų ir valstybės valdomų įmonių elektroninių ryšių tinklų skaitmeninis žemėlapis

Atnaujinimo data: 2023-10-24