Projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ (RAIN-2)

Rain  Projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ (RAIN-2) pradėtas įgyvendinti   2009 m. gruodžio mėnesį. Projektą planuota pilnai įgyvendinti iki 2013 m. kovo mėnesio, tačiau 2012 m. liepos mėn. priėmus   sprendimą dėl projekto apimčių padidinimo, galutinis darbų terminas pratęstas iki 2015 m.

Projekto tikslas – Lietuvos kaimiškosiose vietovėse, kuriose nepasiekiamos plačiajuosčio ryšio paslaugos, sukurti elektroninių tinklų infrastruktūrą, reikalingą didmeninėms plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti. Sukurtomis projekto galimybėmis jau gali naudotis ryšio operatoriai ir teikti paslaugas galutiniams vartotojams: kaimo mokykloms, bibliotekoms, vietos valdžios įstaigoms, kaimiškųjų vietovių gyventojams ir verslo įmonėms.

Planuojama, kad įgyvendinus projektą 98,7 proc. šalies gyventojų turės galimybę naudotis plačiajuosčio ryšio paslaugomis, bus sudaryta konkurencinė aplinka plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimui, pagrindiniai žinių centrai kaimiškosiose vietovėse – mokyklos, bibliotekos ir viešojo interneto centrai – bus prijungti prie plačiajuosčio ryšio tinklų.

Projekto rezultatai

RAIN-2 projektas jau yra baigtas. Jis pirmtako projekto metu pastatytą plačiajuosčio ryšio tinklą papildė 5775 kilometrais ir taip išplėtė iki tol buvusią infrastruktūrą. Projekto statybų eigos metu panaudoti 3422 techninės įrangos komplektai. Pasitelkiant gausų kiekį technologijų, šiuo metu prie tinklo projekto yra prijungtos 982 gyvenvietės, o kiti numatyti tikslai taip pat įgyvendinti sėkmingai. Projekto metu sukurta infrastruktūra pasiekė apie 700 000 gyventojų, o skaičiuojant bendrai su pirmuoju RAIN – apie milijoną gyventojų. Prie šių skaitinių rezultatų prisidėjo ir bendradarbiavimas su operatoriais, kurie naudoja apie 2930 RAIN tinklo paslaugų. Skaičiuojant bendrai abu RAIN projektus, net 51 ryšio operatorius teikia paslaugas savo klientams, pasinaudodami RAIN infrastruktūra (92% visų savivaldybių pasinaudojant RAIN projektų metu sukurtu tinklu paslaugas teikia 3 ir daugiau operatorių, o daugiau kaip 50% – 5 ir daugiau operatorių).

RAIN-2 projektas kandidatavo į Europos Komisijos šiemet skelbtą konkursą Europos plačiajuosčio interneto apdovanojimams ir tapo vienu iš 5 konkurso nugalėtojų. Tarptautiniai ekspertai projektą įvertino geriausiu „Socialinio ir ekonominio poveikio bei prieinamumo“ nominacijoje. Iš viso konkurse dalyvavo 17 Europos valstybių, o į 5 nominacijas kandidatavo 48 projektai. Platesnė informacija pateikiama čia

Projektas iš dalies finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, jo vertė – virš 60 mln. eurų. 

Projektą įgyvendina partneriai:

  • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
  • Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“

Projekto valstybės pagalbos schemos:

RAIN projektai sulaukė tarpautinio pripažinimo:

  • RAIN projektas gavo apdovanojimą Europos Komisijos Socialinio ir ekonominio poveikio bei prieinamumo nominacijoje;
  • RAIN projektas įtrauktas į GOLDEN BOOK of „World Summit on the Information Society“ (WSIS);
  • Europos sąjungos ekspertų atrinktas ir pristatytas parodoje “Broadband Gap 2007”, kaip vienas iš  49 sėkmingiausių Europos Sąjungoje vykdomų projektų;
  • RAIN projektas kaip pavyzdinis įtrauktas į The Guide to Broadband Investment 2011;
  • Remiantis RAIN projekto modeliu šviesolaidinės infrastruktūros plėtrą vykdo Latvija ir Estija;
  • Nuolat dalinamės gerąja projekto praktika su kitomis šalimis iš viso pasaulio. 

                    

Atnaujinimo data: 2023-10-24