Projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“

Rain  Projektas buvo įgyvendintas 2005 - 2008 m.

  Projekto tikslas - suteikti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą visoms kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus administravimo institucijoms.

Šio tikslo įgyvendinimui buvo iškelti uždaviniai suteikti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą

 • ne mažiau kaip 80% visų Lietuvos švietimo strategijoje numatytų kaimiškųjų vietovių švietimo institucijų;
 • ne mažiau kaip 75% visų Lietuvos kaimiškųjų vietovių seniūnijų viešojo administravimo įstaigų, sudarant saugų duomenų perdavimo tinklą;
 • ne mažiau kaip 75% visų Lietuvos „e-sveikatos“ strategijos projekte numatytų kaimiškųjų vietovių sveikatos apsaugos institucijų;
 • ne mažiau kaip 75% visų vietos savivaldos institucijų įsteigtų viešosios prieigos prie interneto taškų.

 Minėtų uždavinių išsprendimui įgyvendintos šios priemonės:

 • sujungti plačiajuosčio ryšio linijomis kaimiškųjų seniūnijų centrai, kuriuose nėra plačiajuosčio ryšio prieigos;
 • įrengti plačiajuosčio ryšio linijų prieigos terminaliniai mazgai kaimiškųjų seniūnijų centruose;
 • užtikrinta plačiajuosčio ryšio prieiga prie interneto visoms kaimiškųjų seniūnijų institucijoms, gyventojams bei verslo įmonėms.

Projekto rezultatai
Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurta 3357 kilometrų plačiajuosčio ryšio infrastruktūra, sujungianti 467 šalies kaimiškąsias seniūnijas su savivaldybėmis. Prie šios infrastruktūros buvo prijungta apie 330 mokymo įstaigų. Projekto įgyvendinimo metu sukurta šviesolaidinė infrastruktūra pasiekė gyvenvietes, kuriose gyvena per 300 000 šalies gyventojų.

Projektas iš dalies finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, jo vertė – apie 74 mln. Lt.

Projektą įgyvendino partneriai:

 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija;
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija;
 • Matematikos ir informatikos institutas;
 • Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“.

Atnaujinimo data: 2023-10-24